Relacja z webinaru pt. „Traffic over our heads” - 14.12.2023
18 marca 2024
Relacja z webinaru pt. „Traffic over our heads” - 14.12.2023
W dniu 14.12.2023 roku, odbył się webinar organizowany przez projekt Covalex we współpracy z projektem Collaris. Poruszał on temat jednoczesnych lotów wielu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w sytuacji kryzysowej. Prelegentami byli członkowie naszego zespołu: Jakub Ryzenko oraz Emil Wrzosek.
Zimowe wezbrania wód i powodzie w Polsce
18 lutego 2024
Zimowe wezbrania wód i powodzie w Polsce
Roztopy i deszcze obserwowane w ostatnich dniach przyczyniły się do podniesienia poziomu wód oraz lokalnych podtopień w wielu miejscach w Polsce. Na podstawie aktualnych zobrazowań radarowych Sentinel-1 i optycznych Sentinel-2 dostarczanych przez program Copernicus, Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN opracowało mapy zasięgu wody dla obszarów leżących w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim.
COLLARIS na corocznym wydarzeniu DRS organizowanym przez CERIS
09 lutego 2024
COLLARIS na corocznym wydarzeniu DRS organizowanym przez CERIS
Projekt COLLARIS realizowany przez nasz zespół został zaprezentowany przez Jakuba Ryzenko w trakcie wydarzenia DRS (Disaster Resilient Societies – tłum. Społeczeństwa odporne na klęski żywiołowe) organizowanym przez CERIS (Community for European Research and Innovation for Security – tłum. Wspólnota na rzecz Europejskich Badań i Innowacji w dziedzinie Bezpieczeństwa) w grudniu 2023 roku.
Końcowe wyniki i materiały projektu ProSPeReS dostępne online
29 stycznia 2024
Końcowe wyniki i materiały projektu ProSPeReS dostępne online
Rok 2023 był ostatnim rokiem realizacji projektu ProSPeReS (Protection System for large gatherings of People in Religious Sites). Projekt miał na celu zapewnienie kompleksowego systemu ochrony opartego na współpracy między naukowcami, ekspertami ds. bezpieczeństwa i praktykami, służbami publicznymi i instytucjami religijnymi reprezentującymi Kościół Katolicki, Grecki Kościół Prawosławny i Wspólnotę Żydowską. ProSPeReS zidentyfikował środki służące zwiększeniu prewencji i ochrony oraz powstrzymywaniu i reagowaniu na różnego rodzaju zagrożenia i incydenty terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach kultu religijnego.
Kształtowanie przyszłości Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) w reagowaniu na katastrofy: Spotkanie plenarne projektu COLLARIS
19 stycznia 2024
Kształtowanie przyszłości Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) w reagowaniu na katastrofy: Spotkanie plenarne projektu COLLARIS
W jaki sposób program COLLARIS posunie się naprzód i osiągnie swój cel, jakim jest zbudowanie trwałej sieci ekspertów związanych z BSP w ochronie ludności i reagowaniu na katastrofy? To i wiele innych zagadnień zostało omówionych na pierwszym spotkaniu plenarnym COLLARIS, które miało na celu promowanie działań projektu i maksymalizację wpływu osiągniętych rezultatów.
Innowacje w zapobieganiu katastrofom - dostępne publikacje pokonferencyjne
09 stycznia 2024
Innowacje w zapobieganiu katastrofom - dostępne publikacje pokonferencyjne
Pokonferencyjne raporty "Innovation in Disaster Prevention: challenges, solutions and opportunities” oraz "Geoinformation for crisis management: guidelines and examples" są dostępne online.
Zobacz wszystkie